KSEL VERLERN KORUNMASIKiisel verilerin korunmas

HEDEFSAN olarak kiisel verilerinizin gvenlii hususuna azami hassasiyet gstermekteyiz. HEDEFSAN olarak rn ve hizmetlerimizden faydalanan kiiler dahil, HEDEFSAN ile ilikili tm ahslara ait her trl kiisel verilerin 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu'na (KVKK) uygun olarak ilenerek, muhafaza edilmesine nem vermekteyiz. Bu sorumluluumuzun tam bilinci ile KVKK uyarnca Veri Sorumlusu sfatyla, kiisel verilerinizi aada yer alan kapsamda ve artlarda ilemekteyiz.

HEDEFSAN tarafndan kiisel verilerinizin ne tr yntemler araclyla ve hangi amalar dorultusunda ilendii ve sakland hakknda daha detayl bilgi iin HEDEFSAN Gizlilik lkeleri ve erezler Hakknda Bildirim'i inceleyebilirsiniz.

1. Kiisel Veri Nedir?

Kiisel veri, KVKKda kimlii belirli veya belirlenebilir gerek kiiye ilikin her trl bilgi olarak tanmlanmtr. Buna gre bizimle paylatnz adnz, soyadnz, doum tarihiniz, kimlik numaranz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranz ve benzeri bilgiler kiisel veri olarak adlandrlmaktadr. HEDEFSAN, kiisel verilerinizi, HEDEFSAN ile dorudan paylatnz hallerde, otomatik yollarla veya nc ahs platformlar gibi baka kaynaklar araclyla toplamaktadr.

2. Kiisel verilerinizin ilenme amac ve dayana nedir?

HEDEFSAN ile olan rn ve hizmet ilikiniz dolaysyla yasal ykmllklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek iin HEDEFSAN kiisel bilgilerinizi toplamaktadr ve bu kapsamda ilemektedir.
Bu dorultuda HEDEFSAN; kiisel verilerinizi, her trl ikyetinizi deerlendirmek ve ileme almak, demelerinizi ileme almak, rnlerimizi, hizmetlerimizi, iletiim yntemlerimizi ve internet sitelerimizin ilevselliini gelitirmek ve sizin iin kiiselletirilmi rnler, iletiim ierikleri ve hedefe ynelik reklamlar ve ayrca rn tavsiyeleri sunmak iin toplamakta ve ilemektedir. Yukarda saylan amalar dorultusunda HEDEFSAN, kiisel verilerinizi, ak rzanza istinaden, veya sizinle yaptmz szlemenin kurulmas veya ifasyla dorudan doruya ilgili olmas halinde veya temel hak ve zgrlklerinize zarar vermemek kaydyla meru menfaatimizin gerektirdii hallerde, burada belirtilen amalar ve kapsam dahilinde ilemekte ve saklamaktadr.

3. Kiisel verilerinizi hangi amala, kimlere aktaryoruz?

Kiisel verileriniz HEDEFSAN hissedarlaryla, dorudan/dolayl yurtii/yurtd itiraklerimizle, i ilikisinin devam esnasnda birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yrtebilmek iin ibirlii yaptmz i ortamz olan yurtii/yurtd kii ve kurumlarla (kargo, gnderi, ar merkezi, veri taban, bulut vb. hizmetleri sunan irketlerle) paylalabilmektedir. Ayrca, yasal ykmllklerimiz nedeniyle ve bunlarla snrl olmak zere mahkemeler ve dier kamu kurumlar ile kiisel veriler paylalmaktadr. Ayrca, HEDEFSAN internet sitelerini ziyaretinize ilikin kiisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; gvenliiniz ve HEDEFSAN 'in ilgili mevzuat kapsamndaki ykmllklerinin ifas amacyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kurulular ile paylaabilecektir.

4. Kiisel verilerinizi nasl saklyoruz?

irketimiz ile paylalan kiisel verileriniz HEDEFSANun yurtii/yurtd gvenli sunucularnda ilgili yasal dzenlemelere, KVKK hkmlerine ve HEDEFSAN, standartlarna uygun olarak saklanmaktadr. Bu kapsamda HEDEFSAN, kiisel verilerinizin gvenliini salamak adna yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari gvenlik nlemlerini almaktadr. 5. Kiisel verilerinizi ne kadar sre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hkm uyarnca, kiisel verilerinizin ilenmesi gerektiren ama ortadan kalktnda ve/veya ilgili mevzuat uyarnca verilerinizi saklamakla ykml klndmz yasal sreler dolduunda, kiisel verileriniz tarafmzca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kiisel Verilerin Korunmas Kanunundan doan haklarnz nelerdir? KVKK Madde 11 uyarnca, kiisel verilerinizin ilendii HEDEFSAN tarafndan veri sorumlusu sfat ile iledii lde; KVKK ve yrrlkte bulunan dier mevzuat erevesinde kalmak kaydyla;

Kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini renme,

Kiisel verileriniz ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme,

Yurtiinde veya yurtdnda kiisel verilerinizin aktarld nc kiileri bilme,

Kiisel verilerinizin eksik veya yanl ilenmi olmas halinde bunlarn dzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatnda ngrlen artlar erevesinde kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanl verilerinizin dzeltilmesi ile kiisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiinizde, bu durumun kiisel verilerinizin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,

lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun kmasna itiraz etme,

Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramanz halinde bu zararn giderilmesini talep etme haklarna sahipsiniz.
Bu haklarnz kullanmak ile ilgili talebinizi yazl olarak veya Kiisel Verileri Koruma Kurulu tarafndan ayr bir yntem belirlenmesi halinde bu ynteme uygun olarak irketimize iletebilirsiniz.

7. Tarafmza bildirmi olduunuz kiisel verilerinize ilikin haklarnz ne ekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarda saylan haklarnz http://www.speedotomasyon.com/iletisim.asp adresindeki bize ulan formu araclyla veya HEDEFSAN'i 0 850 455 1 413 arayarak kullanabilirsiniz.